Werkgroep Oud-Heerenveen

 

Stichting Werkgroep Oud-Heerenveen


De Werkgroep Oud-Heerenveen (WOH) zet zich in om de geschiedenis van Heerenveen levend te houden. Ruim 20 vrijwilligers verzamelen en ordenen historisch materiaal over Heerenveen. Ook assisteren zij het museum bij het maken van tentoonstellingen en bij het inventariseren van oude foto’s, dia’s, landkaarten e.d.


Activiteiten Werkgroep
De belangrijkste activiteiten van de Werkgroep:
– Lezingen: ieder jaar wordt een aantal lezingen georganiseerd over interessante historische onderwerpen (zie agenda museum). De toegang is gratis.

– De Veenbrief: in dit magazine van de werkgroep staan artikelen die vaak het resultaat zijn van het speurwerk van de vrijwilligers. Ook leveren de sprekers van de lezingen regelmatig artikelen. De Veenbrief is verkrijgbaar bij de lezingen, in het museum en bij boekhandel Binnert Overdiep.

– Historische stadswandelingen: het ‘Stadsgidstenteam’ van de Werkgroep organiseert ieder jaar rondleidingen door het centrum van Heerenveen (zie agenda museum). Ook worden er rondleidingen ‘op aanvraag’ gegeven.

– Informatiepunt: iedere dinsdagochtend zijn er vrijwilligers van de werkgroep aanwezig in de bibliotheek van het museum. Zij kunnen geïnteresseerden informatie geven over de geschiedenis van Heerenveen of op weg helpen bij een zoektocht naar het verleden.

Ontstaan Werkgroep Oud Heerenveen

Na de oprichting van Museum Willem van Haren werd onder leiding van directeur Herman Aarts gestart met de professionele beschrijving van de collectie van de voormalige Oudheidkamer. Eind 1984 startte Dick Bunskoeke, een werkloze historicus, als vrijwilliger met het nader beschrijven van de bibliotheek en afbeeldingen van het museum.

In de jaren daarna werd steeds meer werd de behoefte gevoeld om het verleden van Heerenveen te documenteren en uit te dragen, niet allen ten behoeve van de museumcollectie maar ook omdat er steeds meer historische plekken verdwenen uit het centrum. Uiteindelijk leidde dit op 8 december 1986 tot een voorstel van Dick om hiervoor een werkgroep van de Vereniging van Vrienden in te stellen. Op 13 januari 1987 werd dit plan door de vereniging goedgekeurd.

Er kwamen 36 belangstellenden naar de eerste bijeenkomst met een lezing over het ontstaan van Heerenveen die op 21 januari 1987 was belegd. Spontaan vormde zich toen een kerngroep, die het onderzoeken en documenteren actief ter hand namen. Dick Bunskoeke en David Hartsema zorgden maandelijks bij toerbeurt voor een lezing over de geschiedenis van Heerenveen.

Een belangrijke doelstelling was ook het te boek stellen van de geschiedenis van Heerenveen.

In de loop van de tijd heeft de groep zich meer en meer ontwikkeld als uitvoerder van taken voor het museum, b.v. inventarisering documenten, totstandkoming van de maquette. Ook worden ontwikkelingen op het gebied van de cultuurhistorie en monumenten met bezorgdheid en betrokkenheid gevolgd. Soms wordt er actie ondernomen betreffende  b.v. ruiming centrum begraafplaats, verbouw tolhuisje, aantasting Oenemaplafond.

Het streven naar verruiming van de doelstellingen heeft geleid tot verzelfstandiging in de vorm van de Stichting “Werkgroep Oud-Heerenveen”.